Zprávičky
24. 2. 2017   16:03:09: Nový web
Tento web plní funkci záložního webu. Nový web KMŽ Brno I je k dizpozici na adrese http://www.kmz-brno.cz/. Tento web nebude nadále aktualizován.
Vyhledávání­

Výlet do stanice Uhřice u Kyjova a okolí

Jan Horáček 26. 1. 2014   17:55:00

Na TT v současné době zahajujeme stavbu stanice Uhřice a protože jsme si uvědomili, že potřebujeme vědět, jak dlouhé jsou jednotlivé kolejové pruty (kolejnice), ze kterých bylo lože původně postaveno, a tyto informace jsme v historických výkresech nezjistili, vydali jsme se stanici Uhřice (dříve Následovice) navštívit.

Co se může zdát na první pohled jednoduché, nakonec tak jednoduché nebylo. Kolejivo na celé trati bylo minimálně jednou měněno, takže najít to podloži, které chceme, byl tak trochu oříšek. Nakonec jsme dospěli k tomu, že původní kolejnice o délce 9 m byly vyměněny za kolejnice o délce 12 m a ty následně za kolejnice o délce prutu 25 m (stávající kolejivo). Na našem modelu budeme modelovat právě kolejivo o délce 12 m s celkem 16-ti pražci na těchto 12 m délky.

A když už jsme byli v Uhřicích, nafotili jsme všechno, co se nám může pro model hodit a také jsme se podívali do blízkého okolí... více informací v článku.


Pohled na zhlaví směrem ke Kloboukám
Pohled do stanice směrem k bývalé stanici Ždánice
Cíl našeho výletu - styky kolejových prutů
Před pokládkou kolejiva je potřeba myslet na to, po jakých vzdálenostech sdružit 2 pražce a vymodelovat tak kolejové pruty
Námezník na zhlaví směrem ke Ždánicím
Dokumentace umístění osvětlení a výměníků
První kolej (hrana perónu dodělávána cca v 90. letech, na našem modelu nebude)
Záchodky, staniční budova, skladiště
Lanovody pro mechanická návěstidla - ty taky bude potřeba vymodelovat
Přechod kolejištěm
Výkolejka na manipulační koleji
Pohled směrem ke Kloboukám u Brna
Staniční budova
Výměna č. 6, podle původního výkresu z 50. let výměna č. 2
Pohled do stanice
Výměník a zámek výhybky (vše na ocelových pražcích, které byly stanici dodány později)
Trojcestná výhybka - to nejtěžší na kolejivu, co bude potřeba vyrobit
Pohled na skladiště a staniční budovu
Příjezdová cesta ke stanici
Naše nejmladší modelářka si prohlíží trojcestnou výhybku :-)
Jazyky "trojcestňáku"
Příjezdová cesta ke stanici křížuje vlečku
Bývalé lanovody ke vjezdovému návěstidlu a předzvěsti od Klobouk
Lanovody a námezník
Pohled na 2 (dopravní) kolej
Výkolejka na manipulační koleji končící šturcem - ty také bude potřeba vymodelovat...
Detail výkolejky
Detail výkolejky
Detail mechanismu výkolejky
Zhlaví směrem ke Kloboukám
Bývalá stanice pro čerpání nafty - dnes z ní zbylo jen pár trubek a jímka pro odvod případných přetečených kapalin krytá ocelovými poli
Čerpací stanice pro cisterny
Zarážedlo na koleji 3a
Pohled směrem od Klobouk u Brna
Zarážedlo na koleji 3a
Vlečka k již neexistujícímu silu
A výkolejka na ni
Kdybychom přišli před pár lety, viděli bychom vysoké silo, které sloužilo jako sklad obilí...
Detail výměníku
Detail výměníku, ten se taky pokusíme vymodelovat
Vlečka k silu a odvodňovací jáma pod kopcem ke stanici
Beton bránící sesuvu kopce na vlečku a vlečka zasypaná troskami bývalého sila

Tady kdysi stávalo velké silo
Teď už jsou na koljích jen cihly...
Šli jsme se podívat také do Čejče, konkrétně na popelovou jámu, protože má stejné rozměry,
jako bývalá popelová jáma v Uhřicích, kterou budeme samozřejmě také modelovat
V Čejči na nás čekaly dva vody řady 809 (810 se speciálním způsobem odbavování cestujících)
Koleje u popelové jámy jsou přichyceny na podélně uložených pražcích
Vespod jámy je odvodňovací kanál
Pohled na celou jámu
Dále jsme se šli podívat k nákladišti Krumvíř, v budově DK dnes bydlí jeden z dozorců depa v Horních Heršpicích
Po těchto kolejích toho už asi moc jezdit neuvidíme...
Výkolejka jednoznačkě ukazuje, že dopravní kolej byla pouze kolej 1. a tudíž zde nebylo možné křižovat
2. kolej je v porovnání s první poměrně zarostlá. Kdoví, kdy se na ni naposled posunovalo...
Přehled názorů
Václav Vrtěna9. 3. 2014   18:06:33
Re: Jan Horáček15. 3. 2014   23:30:02
To je změna...Zlámalík2. 4. 2014   14:17:52
Tyto stránky používají upravený phpRS.